LICYTACJA ODWOŁANA

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

30 maja 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31, w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Strzelecka 2B/1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00030419/1.

Lokal mieszkalny o powierzchni 38,00 m2 znajduje się na 1 kondygnacji (parter) i składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, łazienki z w.c. Lokal wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o., domofonową. Ogrzewanie indywidualne piecem gazowym, stolarka okienna PVC. Z lokalem związany jest udział w wysokości 66/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

 

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 16.05.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:00 do 12:15.